தமிழ் செவ்விளநீர் யின் அர்த்தம்

செவ்விளநீர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    செந்நிற மட்டையோடு கூடிய இளநீர்.