தமிழ் செவி யின் அர்த்தம்

செவி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    காது.

    ‘செவியைக் கிழிப்பதுபோல ஒரு சத்தம்’
    ‘யானைச் செவி’