தமிழ் செவிலித்தாய் யின் அர்த்தம்

செவிலித்தாய்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பண்டைத் தமிழ் இலக்கியங்களில்) தலைவியின் வளர்ப்புத் தாய்.