தமிழ் செவுள் யின் அர்த்தம்

செவுள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மீனினுடைய தலையின் இரு புறத்திலும் இருக்கும் சுவாச உறுப்பு.