தமிழ் சொர்ணம் யின் அர்த்தம்

சொர்ணம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தங்கம்.

    ‘குழந்தை சொர்ண விக்கிரகம் மாதிரி இருக்கிறது’