தமிழ் சொரூபி யின் அர்த்தம்

சொரூபி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (குறிப்பிட்ட குணத்தின்) முழு வடிவம்.

    ‘சாந்த சொரூபி’