தமிழ் சோதனைக்கூடம் யின் அர்த்தம்

சோதனைக்கூடம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (மருத்துவமனை, தொழிற்சாலை, பள்ளிக்கூடம் முதலியவற்றில்) ஆராய்ச்சி, சோதனை முதலியவற்றை மேற்கொள்வதற்கான அறிவியல் கருவிகள் நிறைந்த இடம்; ஆய்வுக்கூடம்.