தமிழ் சோதா யின் அர்த்தம்

சோதா

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு உடலில் வலுவில்லாதவன்.

    ‘ஒரு குத்து விட்டால் கீழே விழுந்துவிடுவான், வெறும் சோதா’