தமிழ் சோரம் யின் அர்த்தம்

சோரம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு திருமணம் ஆனவர்கள் பிறருடன் வைத்திருக்கும் உடலுறவு ரீதியான தொடர்பு.