சைவன் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சைவன்1சைவன்2

சைவன்1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இந்துக்களின் சைவச் சமயப் பிரிவைச் சார்ந்தவன்.

சைவன் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சைவன்1சைவன்2

சைவன்2

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சைவ உணவு உண்பவன்.