தமிழ் ஜட்கா யின் அர்த்தம்

ஜட்கா

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு குதிரை வண்டி.