தமிழ் ஜம்பர் யின் அர்த்தம்

ஜம்பர்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு ரவிக்கை.