தமிழ் ஜர்தா யின் அர்த்தம்

ஜர்தா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    போதை தரும் பொருள்கள் கலந்து தயாரிக்கப்படும் ஒரு வகை பீடா.