தமிழ் ஜலதாரை யின் அர்த்தம்

ஜலதாரை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு சாக்கடை; கழிவு நீர் செல்லும் வழி.