தமிழ் ஜும்மா யின் அர்த்தம்

ஜும்மா

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    வெள்ளிக்கிழமை.

  • 2

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    வெள்ளிக்கிழமை நண்பகல் நடைபெறும் தொழுகை.