தமிழ் ஜென்மபூமி யின் அர்த்தம்

ஜென்மபூமி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (ஒருவர்) பிறந்த இடம்.

    ‘ஜென்மபூமியை மறக்க முடியுமா?’