தமிழ் ஞாபகம் யின் அர்த்தம்

ஞாபகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நினைவு (என்பதன் மூன்றாவது பொருள் தவிர்த்த எல்லாப் பொருளிலும்).

    see நினைவு (except sense 3).