தமிழ் தஞ்சாவூர் பொம்மை யின் அர்த்தம்

தஞ்சாவூர் பொம்மை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தலையாட்டிப் பொம்மை.