தமிழ் தட்டோடு யின் அர்த்தம்

தட்டோடு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கூரை வேயப் பயன்படும்) வளைவான ஒரு வகை ஓடு.