தமிழ் தட்டைப்பயறு யின் அர்த்தம்

தட்டைப்பயறு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு காராமணிப் பயறு.

    ‘தட்டைப்பயறு போட்டுப் புளிக்குழம்பு வைத்திருக்கிறேன்’
    ‘தட்டைப்பயறு சுண்டல்’