தமிழ் தன்னார்வலர் யின் அர்த்தம்

தன்னார்வலர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தொண்டு செய்யத் தாமாக முன்வருகிறவர்.