தமிழ் தன்வினை யின் அர்த்தம்

தன்வினை

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    செயலின் பயனைக் கர்த்தா அடைவதைக் குறிக்கும் வினை.