தமிழ் தனிமைச் சிறை யின் அர்த்தம்

தனிமைச் சிறை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (குற்றவாளியை) தனியாகச் சிறையில் அடைத்துவைக்கும் தண்டனை.