தமிழ் தபால் தலை யின் அர்த்தம்

தபால் தலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அஞ்சல் தலை.