தமிழ் தயிர்வடை யின் அர்த்தம்

தயிர்வடை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தாளித்த தயிரில் ஊறவைத்த மெதுவடை.