தமிழ் தீர்த்தங்கரர் யின் அர்த்தம்

தீர்த்தங்கரர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (சமணத்தில்) உலகப் பற்றுகளைக் கடந்துசெல்ல உதவும் பாதையை அமைத்துத் தருபவர்.