தமிழ் தாசி யின் அர்த்தம்

தாசி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு கணிகை.