தமிழ் தாடை யின் அர்த்தம்

தாடை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (முகத்தில்) பற்களைத் தாங்கியிருக்கும் எலும்புப் பகுதி.