தமிழ் தாரதம்மியம் யின் அர்த்தம்

தாரதம்மியம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தராதரம்.

    ‘அவர் எல்லோரிடமும் தாரதம்மியம் பார்க்காமல் பழகுவார்’
    ‘ஒருவருடைய தாரதம்மியம் தெரியாமல் பேசாதே’