தமிழ் தியாகி யின் அர்த்தம்

தியாகி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தியாகம் புரிந்தவர்.

    ‘சுதந்திரப் போராட்டத் தியாகி’
    ‘இந்த ஊருக்காக உழைத்த தியாகி’