தமிழ் திரளி யின் அர்த்தம்

திரளி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு செதிள்களோடு மெல்லியதாக இருக்கும் (உணவாகும்) சிறிய வெளிர் சிவப்பு நிறக் கடல் மீன்.