தமிழ் திராவகம் யின் அர்த்தம்

திராவகம்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு உடல் வெந்துபோகும் அளவுக்கு அல்லது உலோகத்தை அரிக்கும் அளவுக்கு வீரியமுள்ள அமிலம்.

  • 2

    பேச்சு வழக்கு (தங்கத்தைக் கரைப்பதற்காகத் தயாரிக்கப்படும்) இரு அடர் அமிலங்கள் சேர்ந்த கலவை.