தமிழ் திருப்பலி யின் அர்த்தம்

திருப்பலி

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    இயேசுவின் இறப்பையும் உயிர்ப்பையும் நினைவுகூரும் நற்கருணை வழிபாடு.