தமிழ் தும்புக்கட்டு யின் அர்த்தம்

தும்புக்கட்டு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தென்னம் மட்டையின் நாரினால் கட்டப்பட்ட துடைப்பம்; விளக்குமாறு.