தமிழ் துர்வாசர் யின் அர்த்தம்

துர்வாசர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (புராணங்களில்) மிகுந்த கோபம் கொண்டவராகச் சித்தரிக்கப்படும் ஒரு முனிவர்.