தமிழ் தூரதிருஷ்டி யின் அர்த்தம்

தூரதிருஷ்டி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு எதிர்காலத்தில் நடக்கப்போவதை முன்னரே அறியும் திறமை; தொலைநோக்கு.