தமிழ் தென்கலை யின் அர்த்தம்

தென்கலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வைணவப் பிரிவு இரண்டில் ஒரு பிரிவைச் சேர்ந்தவர்.