தமிழ் தென்னங்கொட்டு யின் அர்த்தம்

தென்னங்கொட்டு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தென்னை மரத்தின் நுனிப் பகுதி.