தமிழ் தெற்கத்தி யின் அர்த்தம்

தெற்கத்தி

(தெற்கத்திய)

பெயரடை

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு தெற்கிலுள்ள; தெற்குப் பகுதியைச் சேர்ந்த; தென்பக்கத்து.

    ‘இந்த மாதிரி வேட்டி கட்டுவது தெற்கத்தியப் பழக்கம்’
    ‘தெற்கத்தியப் பழக்கவழக்கங்கள்’
    ‘தெற்கத்தி மாநிலங்கள்’