தமிழ் தொட்டதந்தை யின் அர்த்தம்

தொட்டதந்தை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஞானத்தந்தை.