தமிழ் தொடுசல் யின் அர்த்தம்

தொடுசல்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தொடர்பு; தொடுப்பு.

    ‘அவளுடன் அவனுக்குத் தொடுசலாம்’