தமிழ் தொண்ணூறு யின் அர்த்தம்

தொண்ணூறு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பத்தின் ஒன்பது மடங்கைக் குறிக்கும் எண்.