தமிழ் தொந்தி யின் அர்த்தம்

தொந்தி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பருத்து முன்தள்ளிக் காணப்படும் வயிறு; தொப்பை.