தமிழ் தொலைபேசி இணைப்பகம் யின் அர்த்தம்

தொலைபேசி இணைப்பகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தொலைபேசிகளுக்கு இடையே இணைப்பை ஏற்படுத்தித் தருகிற நிலையம்.