தமிழ் தொழில் முனைவோர் யின் அர்த்தம்

தொழில் முனைவோர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மூலதனம் போட்டு ஒரு தொழிலைத் துவக்கி நடத்துபவர்.