தமிழ் தொழுநோயாளி யின் அர்த்தம்

தொழுநோயாளி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்.