தமிழ் தேக்சா யின் அர்த்தம்

தேக்சா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குண்டானைப் போன்ற, ஆனால் அதைவிடப் பெரிய பாத்திரம்.