தமிழ் தேகம் யின் அர்த்தம்

தேகம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (மனித) உடல்; உடம்பு.

    ‘மெலிந்த தேகம்’