தமிழ் தேங்காய்த் தண்ணீர் யின் அர்த்தம்

தேங்காய்த் தண்ணீர்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு முற்றிய தேங்காய்க்குள் இருக்கும் தண்ணீர்.