தமிழ் தேர்ச்சீலை யின் அர்த்தம்

தேர்ச்சீலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பன்னாங்கு.